Regler og betingelser

Nyhedsbreve - og Persondata
Alle modtagere af nyhedsmail fra One4Free har tilmeldt sig dette enten direkte eller ved deltagelse i en konkurrence udbudt af One4Free. De afgivne personoplysninger i den forbindelse - navn og mailadresse opbevares alene med henblik på at kunne levere det aftalte nyhedsbrev. Modtages nyhedsbrev som led i deltagelse i konkurrence reguleres persondataindsamlingen og anvendelse heraf som beskrevet nedenfor.
 
Konkurrencevilkår
Alle konkurrencer på One4Frees hjemmeside, og sociale platforme er frivillige konkurrencer, som på ingen måde er betinget af køb hos hverken One4Free eller dennes samarbejdspartnere eller sponsorer.


Gevinsterne i konkurrencerne hos One4Free er ofte reklameeffekter fra One4Frees samarbejdspartnere, og derfor er enhver konkurrence hos One4Free at betragte som en reklame. Dette fremgår tillige af ”vandmærkemarkeringen” nederst på hvert billede, der viser præmien i den konkrete konkurrence. Den enkelte annoncør/samarbejdspartners navn vil fremgå enten i konkurrence tekstens ordlyd eller af logo/navn på præmierne, eller som minimum på konkurrencens underside.


Disse betingelser gælder for alle, der deltager i og vinder i de konkurrencer, som udbydes af One4Free. Det står One4Free frit for at justere og ændre i disse betingelser, og betingelserne vil til enhver tid i den gældende form være tilgængelige på One4Frees hjemmeside One4Free.dk


Alle deltagerere i konkurrencer hos One4Free opfordres til at læse betingelserne for deltagelse grundigt i forbindelse med deltagelse. I tilfælde af spørgsmål omkring forståelsen af disse vilkår og konkurrencerne på One4Free, kan der rettes henvendelse til info@one4free.dk


Vinderne i de forskellige konkurrencer udtrækkes tilfældigt blandt alle de deltagende, og ingen medarbejdere hos One4Free eller deres nærtstående kan deltage i konkurrencerne.


Kun fysiske personer kan deltage i konkurrencerne hos One4Free, og automatisk deltagelse ved anvendelse af dataprogrammer, macroopsætninger eller algoritmer er ikke tilladt. Der kan således bedes om verifikation af at deltageren er en fysisk person. Hvis der opstår tvivl om dette eller deltageren opretter flere brugerprofiler eller på anden lignende måde misbruger konkurrence mulighederne på One4Free eller dens platforme er One4Free frit stillet til at suspendere og slette den eller de oprettede brugere.
 
Når du vinder…
Modtager deltageren en anmodning om at oplyse navn og postadresse for, at One4Free kan fremsende gevinsten. Alle gevinster sendes portofrit med alm. post /GLS/…. Indenfor Danmarks grænser, så længe antallet af gevinster overstiger et antal på fem. Ønskes deltageren gevinsterne sendt enkeltvis eller i et antal mindre end fem vil dette medføre egenbetaling til porto.
Hvis ikke gevinsten er modtaget inden for 14 dage efter One4Free har modtaget vinderens adresseoplysninger, kan vinderen kontakte One4Free. Hvis den manglende modtagelse skyldes fejl i adresseoplysningerne givet til One4Free mistes retten til gevinsten. Hvis dette skyldes andre forhold kan gevinsten genfremsendes efter at vinderen har afgivet fornyede adresseoplysninger.
Hvis du som vinder ikke inden 8 dage efter at have modtaget besked om at du har vundet har sendt postadresse oplysninger kan retten til gevinsten mistes.
Du er som vinder selv forpligtet til at foretage indberetning til SKAT, såfremt dine gevinster over året gør dig forpligtet hertil. Se nærmere herom på skat.dk.
 
Forbehold og Ansvarsfraskrivelse
One4Free er ikke ansvarlig for nedbrud af de tekniske faciliteter, eller for indhold på sider, som der linkes til fra One4Frees hjemmeside eller øvrige platforme. One4Free er således uden ansvar for tekniske fejl og evt. tab som bruger af One4Frees side måtte komme ud for under anvendelsen af hjemmesiden og deltagelse i konkurrencerne der udbydes af One4Free.


Såfremt en præmie i en konkurrence tilbagekaldes af producenten, eller annoncøren er One4Free berettiget til at erstatte præmien med en lignende præmie, eller at aflyse konkurrencen.


Såfremt en præmie går i stykker efter modtagelsen er der ikke reklamationsret, men One4Free kan per. Kulance tilbyde ombytning med anden tilsvarende præmie.


Alle forhold vedrørende produktansvaret for de vundne gevinster lægger hos den samarbejdspartner eller sponsor som har leveret præmien der vindes. Krav relateret hertil er One4Free uvedkommende.
Desuden forbeholdes retten til alle billeder og alt indhold på One4Frees hjemmeside og øvrige platforme som ikke måde deles eller kopieres på nogen måde.
 
Anvendelse af personlige oplysninger/ persondata
One4Free indsamler i forbindelse med deltagelse i konkurrencerne data fra deltagerne, som kan omfatte følgende data: fornavn, efternavn, køn, postnummer, fødselsår og email-adresse samt IP. Er der alene afgivet delvise oplysninger i forbindelse med deltagelsen vil vinderen i en konkurrence blive bedt om supplerende adresseoplysninger med henblik på at kunne fremsende den vundne præmie.
 
Når brugeren deltager i spørgeskemaundersøgelser vil besvarelserne heraf blive videregivet til den samarbejdspartner som har foranlediget gennemførelse heraf. Alene brugerens eget angivet navn vil i den forbindelse blive videregivet sammen med besvarelsen. Og dette alene med henblik på samarbejdspartnerens mulighed fro at sikre sig at der er tale om individuelle besvarelser fra aktive brugere af One4Free. Brugeren giver i forbindelse med deltagelse på One4Frees hjemmeside sin accept af denne konkrete videregivelse af data i form af navn og de afgivne besvarelser.


One4Free forbeholder sig retten til at offentliggøre navnet og byen for vinderen af hver enkelt konkurrence på One4Frees hjemmeside eller eksterne platforme. Deltagerens samtykke omfatter dette såfremt genvinsten ønskes udleveret.


Herudover vil de afgivne persondata alene blive benyttet af One4Free og dennes tilknyttede platforme være fortrolige oplysninger hos One4Free og vil blive behandlet som sådanne oplysninger.
 
Cookies
Ud over de anførte persondata vil deltagelse hos One4Free kræve at deltageren tillader anvendelse af cookies. Cookies er en lille fil som gør det muligt for One4Free at se hvordan hver besøgende bevæger sig på siden, hvilket indhold som fanger den besøgendes interesse, og hvordan siden kan optimeres. Da disse oplysninger og optimeringen af siden håndteres af samarbejdspartnere vil disse oplysninger blive delt med One4Frees samarbejdspartnere for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.
Det er muligt at sætte din pc eller mobileenhed op til at undgå cookies, eller slette disse efter endt brug af siden. Tjek din browsers ”hjælp” funktion for mere info om dette.
 
Klager
Alle klager over konkurrencer og evt. præmier kan sendes til info@one4free.dk såfremt det ønskes at forfølge kravet retligt, er retten i Aalborg værneting for alle konflikter i anledning af konkurrencedeltagelse hos One4Free.

One4Free, Aalborg­­
Maj 2016